J. van Scheijndel Schilderwerken - Uw erkende schilder in de regio Delft e.o.
Monumentenzorg

Is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud 
en het herstel van onroerende goederen die van 
algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde ( monument)

J. van Scheijndel Schilderwerken is de vakspecialist
betreffende het schilderen en onderhouden van historische monumenten.